Eğik Bilyalı Rulmanlar (tek sıra)

Tek sıralı eğik  bilyalı rulmanlar iyi radyal yüklerin yanında, tek yönden yüksek eksene yükleri karşılayabilirler ve bu nedenle karşı klavuzlamayı sağlayan ikinci bir rulmanla birlikte takılır. Eğik bilyalı rulmanlar parçalarına ayrılamaz, yüksek hızlara uygundur, eksen kaçıklıklarına ise çok sınırlı izin verirler.

Tek sıralı eğik bilyalı rulmanların (72B, 73B) basınç açısı 40° olup yüksek eksene yükleri karşılayabilirler.

Eğik  bilyalı rulmanların kafesleri çoğunlukla cam elyafı takviyeli polyamid 66 malzemedendir (sonek TVP). Bu kafes malzemesi 120°C’lik sıcaklıklara kadar uzun süreli periyotlarla çalışmaya dayanıklıdır. Eğer rulmanlar sıvı yağ ile yanıyorsa, sıvı yağ içindeki katkılar kafesin servis ömrünü düşürür. Aynı zamanda eskiyen sıvı yağ da bu yüksek sıcaklıklarda kafesi olumsuz etkileyebileceğinden yağ değiştirme aralıklarına dikkat edilmesi gerekir. Pirinçten kütlesel kafesli eğik bilyalı rulmanlar MP sonekini alır.

Üniversal tipteki tek sıralı eğik bilyalı rulmanlar, X (yüzyüze), O (sırt sırta) ve T (tandeın) düzenlerinde çift takılma veya grup olarak takılma halleri içindir. Aşağıdaki düzenlerden herhangi biri seçilebilir,

VA X veya O düzeninde düşük bir eksenel boşluk

UO X veya O düzeninde boşluksuz çalışma elde edilir (mil jS, yuva J6 göre işlenmişse)

X düzeni, O düzeni veya tandem olarak takılan universal tipteki UA ve UO rulman çiftinin çalışma devir hızı, tek rulmanın devir hız sınırının % 20 düşüğüne kadar yükseltilebilir.

FAG eğik bilyalı rulmanlar 150°C’lik işletme sıcaklığına kadar çalışabilecek şekilde ısıl işlem görmüştür. Dış çapı 240 mm’nin üzerindeki eğik bilyalı rulmanlar 200°C’ye kadar boyut stabilizasyonunu korur. Polyamid kafesli rulman için geçerli olan sıcaklık sınırlarına dikkat edilmelidir. (120°C)

Aynı büyüklük ve tipteki eğik bilyalı rulmanların yan yana takılması durumunda rulman grubunun dinamik yük sayısı aşağıdaki gibi hesaplanır
C〖=İ〗^0,7.C tek rulman (kN)

C=Rulman Dinamik Yük Sayısı

İ=Rulman Sayısı

böylece , rulman çiftinin dinamik yük sayısı aşağıdaki değeri alır;

C = 1.625. C tek rulman (kN)

Eşdeğer dinamik yük

Eğik bilyalı rulmanlar, 72B, 73B serileri.

Eşdeğer statik yük

Eğik bilyalı rulmanlar, 728, 738 serileri.

Eğik Bilyalı Rulmanlar (Çift Sıralı) 

Çift sıralı eğik bilyalı rulman, yapısı itibariyle, O­ düzeninde bir çift tek sıralı eğik bilyalı rulmandır. Bu rulman yüksek radyal yükleri ve her iki yönde yüksek eksenel yükleri taşıyabilir. Rijit bir eksenel kılavuzlamanın istendiği yataklamalar için özellikle uygundur. Eksen kaçıklığına uyabilirliği çok sınırlıdır.

Çift sıralı eğik bilyalı rulmanların 32B ve 33B serilerinde doldurma kanalı bulunmadığından eksenel yüklenebilirlik her iki yönde eşittir. Bu rulmanlar gres ile doldurulmuştur. Basınç açısı <l= 25°’dir. Çift sıralı eğik bilyalı rulmanlar açık olarak, her iki taraftan plastik kapaklı (2RSR) veya metal kapaklı (2ZR) olarak üretilirler.

32 ve 33 serisi çift sıralı eğik bilyalı rulmanların bir tarafında doldurma kanalı vardır. Bu rulmanlar, esas yükün doldurma kanalları olmayan hareket yollan tarafından karşılanacağı şekilde takılmalıdır.

Bu rulmanların basınç açısı CX= 35°’dir.

33DA serisi çift sıralı eğik bilyalı rulmanların basınç açısı <l= 45° olup iç bilezikleri iki parçalıdır ve özellikle değişken yönlü yüksek eksenel yükleri taşıyabilirler.

Çift sıralı eğik bilyalı rulmanlar normal eksenel boşluktadır. Normalden büyük C3 ve normalden küçük C2 eksenel boşlukta da sipariş üzerine üretilir. Bölünmüş iç bilezikli çift sıralı eğik bilyalı rulmanlar nispeten daha yüksek eksenel yükler için öngörülmüştür. Kural olarak tek parçalılara göre daha sıkı geçirilirler ve bunların normal boşluk değerleri iç bileziği tek parçalı olan rulmanlardaki C3 boşluk değerine karşılık gelir.

Çift sıralı eğik bilyalı rulmanlar çelik kafesli olduklarında herhangi bir kafes soneki almazlar. Rulmanlar bilya kılavuzlu ve pirinçten kütlesel kafese sahip ise M soneki, dış bilezik kılavuzlu pirinçten kütlesel kafese sahip ise MAsoneki alırlar.

Cam elyafı takviyeli polyamid 66 malzemeden kafesli (sonek TVH, TVP) çift sıralı eğik bilyalı rulmanlar uzun süreli periyotlarla 120°C sıcaklığa kadar çalışabilirler. Sıvı yağ ile yağlanan rulmanlarda sıvı yağ içindeki katkı maddeleri kafes servis ömrünü düşürür. Aynı zamanda yüksek sıcaklıklarda eskiyen yağ da kafesi olumsuz etkileyebileceğinden, yağ değiştirme aralıklarına dikkat edilmesi gerekir.

Eşdeğer Dinamik Yük

Eşdeğer yüke dair formüller rulman basınç açısına bağlıdır.

Eşdeğer Statik Yük

Radyal faktör  1 olup, eksenel faktörler basınç açısına bağlıdır.

FAG çift sıralı eğik bilyalı rulmanlar 12D°C’lik işletme sıcaklıklarına kadar kullanılabilecek şekilde ısıl işlem görmüştür. Polyamid kafesli rulmanlarda bu malzemenin  sıcaklık dayanım sınırına dikkat edilmesi gerekir.