Eksenel Oynak Makaralı Rulmanlar

Eksenel Oynak Makaralı Rulmanlar 

 Eksene} oynak makaralı rulmanlar büyük eksenel kuvvetleri taşır ve nispeten yüksek devir hızlarına uygunluk gösterir. Rulman eksenine göre eğil< olan hareket yollan sayesinde rulman radyal yükleri de taşıyabilir. Radyal yük, eksene} yükün %55’inden daha az olmalıdır. Eksenel oynak makaralı rulmanların simetrik olmayan makaraları vardır ve açısal kaçıklıkları karşılarlar. Eksene} oynak makaralı rulmanlar kural olarak sıvı yağ ile yağlanır. 

Küresel biçimli yuva diski sayesinde eksene} oynak makaralı rulmanların açısal uyabilirlikleri vardır ve bu nedenle eksen kaçıklıkları ve mil eğilmeleri dengelenir. 

P ve Po s; 0.05 C0 (kN) olduğu sürece, mil diskinin dönmesi ve eksen kaçıklığırun sabit olması şartıyla tabloda verilen açısal kaçıklık değerlerine izin verilir. 

Küçük değerler büyük rulmanlar içindir. Pirinçten kütlesel kafesli rulmanlar MB sonekine sahiptir. Diğer rulmanlann preslenmiş çelikten saç kafesleri vardır (sonek yoktur). Kafes, makaraları ve mil 

diskini birlikte tutar. 

Minimum Eksenel Yük; 

 

Eksene} yükün belirli bir minimum değerin altına inmesi halinde, yüksek devir hızlarında makaraların kütle kuvvetleri rulman hareketine olumsuz etki eder. Bu en düşük eksenel yük Fa in’in değeri aşağıdaki formül yardımıyla hesaplanır; 

 Eğer dışarıdan etkiyen yük ve yataklanan makina parçalanrun ağırlığı, minimum yük değerinden daha düşükse, ru1mana önyükleme uygulanmalıdır, örneğin yaylar vasıtasıyla bu yapılabilir. Eksenel yüklere ek olarak radyal bir yük de etkirse, 

F, s; 0.55.Fa koşuluna uyulmalıdır. 

 

29236E MB
29240 E1 MB
29244E MB
29248E MB
29252E MB
29256E MB
29260E MB
29272E MB
29276E MB
29317E
29318E
29320E
29322E
29324E
29326E
29328E
29330E
29332E
29334E
29336E
29338E
29340E
29344 E
29344E MB
29348 E1
29352E
29356E
29364E MB
29376E MB
29412E
29413E
29414E
29415E
29416E
29417E
29418E
29420E
29422E
29424E
29426E
29428E
29430E
29432E
29434E
29436E
29438E
29440E
29444E MB
29452E MB
29452 E1
29456E MB
29464 E MB
29472 E MB
29230 E
29236 E
29240 E
29244 E
29244 EN1
29248
29252
29256
29317 E
29317 EN1
29318 E
29318 EN1
29320 E
29320 EN1
29322 E
29322 E VU029
29322 EN1
29324 E
29324 EN1
29326 E
29326 E VU029
29326 EN1
29328 E
29330 E
29330 EN1
29332 E
29332 E VU029
29332 EN1
29334 E
29334 E VU029
29334 EN1
29336 E
29336 E VU029
29336 EN1
29338 E
29338 E VU029
29338 EN1
29340 E
29340 E VU029
29344 E
29348 E
29348 E VU029
29352 E
29384 E
29386 E
29412 E
29412 E W64
29413 E
29414 E
29415 E
29415 EN1
29416 E
29416 E W64
29417 E
29418 E
29418 E VQ096
29418 E VU029
29418 E W64F
29418 EN1
29420 E
29420 E VQ096
29420 E VU029
29420 E W64
29422 E
29422 E VU029
29422 EN1
29424 E
29424 E VQ096
29424 E VU029
29426 E
29426 E VU029
29426 EN1
29428 E
29428 EN1
29428 140 3 E
29428 140 3 E VQ202
29430 E
29430 E VQ096
29430 E VU029
29430 EN1
29432 E
29434 E
29434 E VU029
29436 E
29438 E
29440 E
29456 E